Măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

Vezi și: Cele mai bune moduri de a te răcori pe vreme caniculară

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29 iunie 2000
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04 iulie 2000

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. 1. – (1) Masurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca in perioadele in care, datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, se inregistreaza temperaturi extreme.
(2) In sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin temperaturi extreme se intelege temperaturile exterioare ale aerului, care:
a) depasesc +37°C sau, corelate cu conditii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
b) scad sub -20°C sau, corelate cu conditii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel.
(3) Temperaturile prevazute la alin. (2) sunt temperaturi monitorizate si certificate de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie si transmise de centrele regionale ale acestuia.

Art. 2. – (1) Institutul National de Meteorologie si Hidrologie are obligatia sa comunice prin mijloacele de comunicare in masa locale zonele in care temperatura atinge limitele prevazute la art. 1 alin. (2), nivelul acestor temperaturi, precum si prognoza pentru urmatoarea perioada.
(2) In cazul in care temperaturile depasesc limitele prevazute la art. 1 alin. (2), comunicarea se va repeta din 6 in 6 ore pe toata durata mentinerii acestor temperaturi.

Art. 3. – (1) In perioadele cu temperaturi extreme angajatorii trebuie sa ia toate masurile prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de munca in limitele prevazute de normele generale de protectie a muncii.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de munca vor fi stabilite de angajator, impreuna cu reprezentantii sindicatelor sau, dupa caz, cu reprezentantii alesi ai salariatilor. In unitatile in care functioneaza comitetele de securitate si sanatate in munca masurile vor fi stabilite de acestea.
(3) Pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de munca in institutii si in unitati finantate din fonduri bugetare si extrabugetare masurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducatorii institutiilor.

Art. 4. – In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, in sensul art. 1, angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale:

A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca:
a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu curenti de aer.

B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protectie;
c) asigurarea de dusuri.

Art. 5. – In perioadele cu temperaturi scazute extreme angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber:
a) distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;
c) asigurarea echipamentului individual de protectie.

Art. 6. – (1) Angajatorii care nu pot asigura conditiile prevazute la art. 4 si 5 vor lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, urmatoarele masuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 si dupa ora 17,00, in cazurile prevazute la art. 4;
c) intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate fi intrerupta, potrivit prevederilor legale.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv.
(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de esalonare a zilei de lucru sau de intrerupere colectiva a lucrului se vor stabili o data cu masurile prevazute la alin. (1).
(4) In unitatile finantate din fonduri bugetare sau extrabugetare masurile prevazute la alin. (1) vor fi stabilite, dupa caz, de ordonatorul de credite sau de conducatorul unitatii.

Art. 7. – La aplicarea masurilor prevazute la art. 6 alin. (1) angajatorii, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, precum si ordonatorii de credite sau conducatorii institutiilor finantate din fonduri extrabugetare, dupa caz, vor stabili modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata, dupa cum urmeaza:
a) prin recuperarea in urmatoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere colectiva a activitatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior;
b) fara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii, dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul efectiv lucrat.

Art. 8. – Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:
a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scazute;
b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;
c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

Art. 9. – Pe durata intreruperii colective a lucrului in conditiile art. 6 alin. (1) lit. c) contractele individuale de munca ale salariatilor se mentin, iar perioada de intrerupere constituie vechime in munca.

Art. 10. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei incalcarea prevederilor art. 8, daca faptele nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de control ale Inspectiei Muncii.
(3) Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Inspectia Muncii si Institutul National de Meteorologie si Hidrologie vor elabora in comun norme metodologice, pe care le vor supune aprobarii Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ANEXA NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Art. 1. – Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se aplica pentru protectia persoanelor incadrate, cu contract individual de munca sau in alte conditii prevazute de lege la angajatori persoane juridice sau fizice.

Art. 2. – In sensul prevederilor ordonantei de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) temperatura exterioara a aerului reprezinta gradul de incalzire a aerului atmosferic;
b) umiditatea este umiditatea relativa si reprezinta proportia de vapori de apa existenti in aer fata de cantitatea maxima posibila, exprimata in procente;
c) vantul intens este vantul a carui viteza depaseste 10 metri pe secunda (36 km/h);
d) temperatura echivalata ridicata este temperatura exterioara a aerului, corelata cu umiditatea relativa si exprimata printr-o marime derivata, respectiv indicele temperatura-umiditate;
e) temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste 37°C sau cand indicele temperatura-umiditate depaseste pragul valoric de 80;
f) temperatura echivalata scazuta este temperatura exterioara a aerului corelata cu viteza vantului si exprimata printr-o marime derivata, respectiv indicele de racire;
g) temperaturi scazute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 20°C sau cand indicele de racire scade sub pragul valoric de minus 32.

Art. 3. – (1) In sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, Institutul National de Meteorologie si Hidrologie are obligatia de a comunica, prin mijloacele de comunicare in masa, zonele in care temperatura, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, atinge pragurile valorice mentionate la art. 2 lit. e) si g) din prezentele norme metodologice, precum si zonele pentru care se prognozeaza atingerea sau depasirea acestor praguri, dupa cum urmeaza:
a) centrele regionale meteorologice vor comunica comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, din teritoriul pe care il monitorizeaza, valorile temperaturii, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, avertizarile privind evolutia acestor parametri in urmatoarele 48 de ore, precum si zonele in care acesti parametri se inregistreaza;
b) Institutul National de Meteorologie si Hidrologie va comunica posturilor centrale de radio si televiziune, precum si organelor centrale ale administratiei publice valorile temperaturilor, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, si avertizarile privind evolutia acestora in urmatoarele 48 de ore, la nivel national.
(2) Transmiterea datelor si informatiilor prevazute la alin. (1) se va face din 6 in 6 ore pe toata perioada, incepand de la prima avertizare vizand atingerea valorilor extreme ale parametrilor prevazuti la art. 2 lit. e) si g) din prezentele norme metodologice si pana la revenirea intr-un regim normal de temperatura.

Art. 4. – (1) Comisiile judetene de aparare impotriva dezastrelor vor transmite posturilor locale de radio si televiziune comunicarile primite de la centrele regionale meteorologice, pentru a fi facute publice, precum si comisiilor municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor.
(2) Comisiile judetene de aparare impotriva dezastrelor vor stabili, potrivit legii, masurile adecvate de inlaturare sau de limitare a aparitiei unor efecte ale temperaturilor extreme si vor urmari aplicarea acestora de catre comisiile municipale, orasenesti si comunale, de aparare impotriva dezastrelor, precum si de catre agentii economici.

Art. 5. – Consiliul National al Audiovizualului va lua masuri ca posturile de radio si de televiziune nationale si locale sa faca publice, in termen de cel mult o ora de la primire, precum si in emisiunile informative, comunicarile Institutului National de Meteorologie si Hidrologie si ale centrelor regionale meteorologice.

Art. 6. – In sensul prevederilor art. 4, 5, 6 si 7 din ordonanta de urgenta, prin angajatori se intelege conducerea unitatii, care trebuie sa asigure aplicarea masurilor prevazute de ordonanta de urgenta.

Art. 7. – (1) Angajatorii au obligatia sa ia cunostinta direct sau prin personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii ca temperatura, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, a atins sau se prognozeaza sa atinga valorile extreme.
(2) Personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii poate sa propuna masuri de protectie a salariatilor potrivit prevederilor ordonantei de urgenta, care vor fi discutate si adoptate de comun acord de catre angajator cu reprezentantii sindicatelor sau, dupa caz, cu reprezentantii alesi ai salariatilor.

Art. 8. – Masurile prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta se adopta si in cazul in care angajatorul constata ca, prin conditiile pe care le asigura, nu poate mentine un randament corespunzator in munca sau ca acestea sunt insuficiente pentru prevenirea imbolnavirii salariatilor.

Art. 9. – In sensul prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanta de urgenta, prin mentinerea temperaturilor extreme pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv se intelege atingerea sau depasirea in fiecare dintre cele doua zile a valorilor temperaturii, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de racire, mentionate la art. 2. lit. e) si g) din prezentele norme metodologice.

Art. 10. – (1) In sensul prevederilor art. 7 lit. a) din ordonanta de urgenta, prin drepturi salariale avute anterior se intelege drepturile salariale din luna anterioara intreruperii lucrului, stabilite potrivit contractului individual de munca pentru program normal de lucru.
(2) Daca salariatul lucreaza in acord, in perioada de recuperare i se vor deduce din drepturile salariale realizate drepturile salariale acordate in perioada de intrerupere a activitatii.

Art. 11. – (1) In vederea acordarii primului ajutor salariatilor care au manifestari clinice determinate de temperaturile extreme, angajatorii trebuie sa asigure o incapere climatizata adecvat, dotata cu medicamente si mijloace specifice asistentei de urgenta pentru aceste cazuri, in special saruri de rehidratare orala, apa minerala, respectiv ceaiuri calde.
(2) Trecerea in alt loc de munca sau reducerea programului de lucru se va face la cererea salariatilor care au afectiuni cronice cu contraindicatii pentru munca la temperaturi extreme, prevazute in anexele la Ordinul ministrului sanatatii nr. 15/1982 pentru aprobarea normelor de examinare medicala la angajare si control periodic.

Art. 12. – Angajatorii vor putea lua orice masuri, altele decat cele prevazute in ordonanta de urgenta, pentru protectia persoanelor care lucreaza in conditii de temperaturi extreme.

Art. 13. – Ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul sanatatii, prin ordin comun, pot emite precizari in aplicarea ordonantei de urgenta si a prezentelor norme metodologice.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.